Psikoteknik Hız ve Mesafe Algılama Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  • Hız ve mesafe uzaklığının algılanması için yapılan testte en yüksek sapma oranı %30 olmalıdır.Daha yüksek oranlar ise risklidir.
  • Algılamada hızlı tepki verme refleks önemlidir.Sürücülerin tehlikeden uzak bir şekilde davranışlarını ölçüldüğü bir testtir.
  • Algılamadaki bu tepkilerin denemelerde tutarlı bir şekilde aynı olması algılama yeteneğinin ölçümü için temel alınan esastır.Algılama tahminleri standart sapmalar şeklinde olmalı ve aralarında büyük oran farklılıkları olmamalıdır.
Yorum Yok

Yorum Gönder